Studentstaden Karlstad

Nu märks det att studenterna kommit till ett nytt studieår.

Många unga i rörelse och vi stöttar KBAB, Lönnen och Lecab men deras studentbostäder.

Kontakta oss