HSB BRF Rudan

Från den 1 Januari ansvarar vi för HSB Brf Igelkottens fastighetsskötsel.
Vi önskar dem välkomna och tackar för förtroendet.