Brf Kanoten

Första trapphuset är inflyttat och snart skall även andra trapphuset nu tas i bruk.