HSB BRF Igelkotten

Från den 1 Januari sköter vi Fastighetsskötseln åt HSB Brf Igelkotten.

Tack för förtroendet!