Studentstaden Karlstad

Nu hjälper vi KBAB med besiktning av studentlägenheter igen.

Många studentlägenheterär det och vi stöttar KBAB, Lönnen och Lecab men deras studentbostäder.