Vi fixare den yttre fastighetsskötseln för Willhem AB

Som är gräsklippning, beskärning av träd och buskar, eller tar bort alla löv.
På vintern är det snöröjning och sandning.