Willhem valde VFS

Willhem har utökat sitt innehav i Karlstad och har upphandlat fastighetsskötsel för beståndet.

VFS har sedan tidigare ett samarbete och vi kan med glädje se att vi fått fortsatt förtroende av Willhem.